نمایش دادن همه 15 نتیجه

کرفس

5,600 تومان 5,200 تومان

گل کلم

7,900 تومان 7,500 تومان

کاهو رسمی پاک شده

8,300 تومان 7,900 تومان

کاهو پیچ پاک شده

8,300 تومان 7,900 تومان

کدو حلوایی

8,800 تومان 7,900 تومان

فلفل دلمه رنگی ۵۰۰ گرمی ممتاز

15,200 تومان 13,900 تومان

خیار گلخانه ای

15,500 تومان 14,300 تومان

سیب قرمز ممتاز

15,800 تومان 14,500 تومان

به ممتاز

19,100 تومان 17,200 تومان

فلفل دلمه رنگی ۵۰۰ گرمی لوکس

18,200 تومان

سیب قرمز لوکس

18,400 تومان

خیار بوته ای ممتاز

21,500 تومان 19,900 تومان

به لوکس

21,800 تومان

خیار بوته ای لوکس

25,600 تومان

عسل طبیعی

41,500 تومان85,500 تومان